Základní podmínky canisterapie Cantes z.p.s. Vysočina                                                                                       

Podmínky a výhody pro nové zájemce o členství CANTES z.p.s. Vysočina

 • Canisterapie v CANTES z.p.s. se vykonává bez nároku na mzdu za výkony
 • Canisterapie se vykonává v odobě osobního volna
  (je proto nutné uvážit, zda bude mít člen dostatek času na pravidelnou činnost)
 • Člen organizace se zúčastní školení členů minimálně 2x za rok.
 • Canisterapii smí psovod vykonávat pouze se psem, se kterým vykonal canisterapeutickou zkoušky.
 • Zájemce o členství při podání přihlášky vedoucímu skupiny uhradí členský příspěvek
  - vstupní 300,-Kč - další roky pouze 100,-Kč (do 30.1.) na účet skupiny: 107-1695250237/0100
 • Žadatel musí zaslat svojí fotografii (standard osobních dokladů) a také foto psa (v podobné kvalitě). Dále oznámí s přihláškou velikost tička (S, M, L,..) - každý nový člen dostává Modré tričko se znakem organizace, dále zdarma certifikát průkazku psa a psí vestu s logem organizace.
 • Některé akce skupiny (školení, zkoušky) nebo ty které člen sám zajistí, mohou být po domluvě částečně hrazeny z peněz skupiny (ubytování, parkování aut, ustájení psů, pronájem prostorů na akci i proplacení lektorů a jiných pracovníků na akcí - veterinář).
 • První canisterapeutickou zkoušku má každý pes zdarma.
 • Podle finančního zajištění vybavuje skupina své členy pomůckami na canisterapii a pomáhá částečně hradit náklady na canisterapeutickou činnost.
 • Canisterapeutické zkoušky smí provádět pouze člen CANTES z.p.s.
 • Po nástupu canisterapeutického týmu k výkonům, jedná člen společně s vedením skupiny s úřady o snížení nebo zrušení poplatků ze psa. Většinou se jedná o osobní žádost (dle jednotné žádosti, lze upravovat podle požadavků úřadů)
 • Odejde-li člen, nebo je-li mu ukončeno členství pozbývá certifikát platnost a měl by být vrácen.
 • Směrnice Cantes o.s. budou přístupné všem členům, po vstupu do skupiny.