Naše aktivity

canisterapie v:

  • Domovy pro seniory
  • Domovy se zvláštím režimem
  • Mateřské školy
  • Základní školy
  • Sociální služby pro osoby s postižením, duševním onemocněním, zdravotním hendikepem,děti, dospělé i seniory 
  • Zájmové sdružení
  • Nemocnice
  • Léčebny dlouhodobě nemocných
  • Individuálně v přirozeném prostředí osob s postižením, nemocí, hendikepem
  • Dále dle možností canisterapeutů a domluvy