Veřejná sbírka pro Martínka

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO MARTÍNKA

 

Cantes o.s. Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje Veřejnou sbírku, která je určená na podporu Martínka Nováka z Bystřice nad Pernštejnem, který je od narození těžce hendikepován. Výtěžek sbírky bude použit na podporu jeho speciální nákladné léčby.


Pořadatelé Veřejné sbírky  vyzývají případné sponzory, kteří by chtěli přispět jakoukoliv finanční částkou, aby posílaly finanční prostředky na speciální účet veřejné sbírky

č. 107-8127210247/0100

vedený u Komerční banky, Masarykovo náměstí 15,

593 01 Bystřice n. P.

Děkujeme, že nám pomůžete pomáhat!

 

Pro více informací prosím kontaktujte Bc. Petru Königovou,

vedoucí skupiny Cantes o.s. Bystřice nad Pernštejnem,

Vírská 160, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, 723 25 49 53, knig.f@seznam.cz