Jak nám můžete pomoci

Pokud Vás canisterapie zaujala, ale nemůžete se jí věnovat aktivně a i přes to byste chtěli canisterapii podpořit, budeme velmi rádi.

Všichni naši členové vykonávají canisterapii ve svém volnu, bez nároku na mzdu či jiné finanční ohodnocení. Naše organizace je občanské sdružení, založené na finančínch darech, grantech, spozoringu. V této nepříliš finančě příznivé době je získat jakýkoliv příspěvek velmi těžká věc.

Naši pejskové potřebují pravidelné veterinární prohlídky, odčervování, očkování mnohdy i léčbu. Náklady na krmení, canisterapeutické pomůcky, dopravu do zařízení si ve většině případech musí naši členové hradit ze svých prostředků. Chtěli bychom tu situaci změnit, snažíme se oslovovat sponzory, připravujeme žádosti o finanční příspěvky, ale vě většině případech se dočkáme negativního vyjádření.

Pokud byste nám chtěli pomoci, můžete:

- zaslat finančí dar na č. ú: 107-1695250237/0100

- poskytnout canisterapeutické pomůcky, krmivo

- kontaktovat nás a domluvit individuální pomoc

 

Hospodaření s prostředky je každý rok zveřejněno v naší výroční zprávě.

 

Za jakoukoliv pomoc předem děkueme!